NASZA HISTORIA – LATA 90-TE

Funkcje Prezesa orkiestry w 1987 r. obejmuje Jan Buczek, który musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem zespołu. Początek lat 90 – tych to czas przejściowy dla rusieckich muzyków. Po śmierci Kapelmistrza priorytetem stało się znalezienie odpowiedniego kandydata, który stani...

Czytaj więcej

NASZA HISTORIA – LATA 80-TE

Kolejny etap w historii zespołu rozpoczął się wraz z zatrudnieniem nowego kapelmistrza. Tadeusz Ceran był dyrygentem orkiestry w latach 1979-1992. Ukończył konserwatorium muzyczne Heleny Kijeńskiej–Dobkiewiczowej w Łodzi. Z dokumentów wynika, że człowiek bardzo ceniony i wartościowy dla zespołu. Pre...

Czytaj więcej

NASZA HISTORIA – LATA 70-TE

Lata 70 – te to dekada w której widać, lokalne zaangażowanie orkiestry zarówno w życie religijne jak i kulturalne. Zespół bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i uświetnia swą grą najważniejsze święta w roku liturgicznym. Towarzyszy tutejszej społeczności podczas miłych i wyjątkowych mo...

Czytaj więcej