Boże Ciało 2023

Fotorelacja z uroczystości Bożego Ciała.

Ołtarze przygotowały w tym roku Koła Gospodyń Wiejskich z Antoniny, Dąbrowy Rusieckiej, Kuźnicy i Jastrzębic.