Historia powstania

Decyzję o utworzeniu w Ruścu orkiestry dętej podjęli sami mieszkańcy miejscowości, podczas ogólnego zebrania 12 września 1962 roku. Powołano wówczas:

Komitet organizacyjny: Stanisław Torzecki, Czesław Kozak, Ignacy Pluta, Jan Wesołowski, Leon Cywiński

Zarząd orkiestry: Stanisław Torzecki – Prezes, Czesław Kozak – Sekretarz, Stefan Cywiński – Skarbnik, Bolesław Chwastowski – Gospodarz

Komisję rewizyjną: Leon Cywiński, Ignacy Pluta, Henryk Szymański

Zorganizowano zabawę taneczną z której dochód przeznaczono na zakup instrumentów w Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego w Warszawie. Pierwszy kapelmistrz Jan Czachurski powołał skład członków czynnych zespołu i dokonał wręczenia instrumentów. Założono wówczas „Złotą Księgę” w której odnotowano ówczesne wydarzenia. Zarejestrowano zespół przy Zjednoczeniu Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych oraz nadano nazwę:

Amatorski Zespół Muzyczny im. Karola Namysłowskiego w Ruścu

Dolny rząd od lewej:
Czesław Cybułka, Wiesław Wlazłowski, Józef Ludwiczak, Stefan Terkalski, Edward Wujak
Środkowy rząd od lewej:
Zdzisław Puchowski, Zenon Chwałowski, Lucjan Glinkowski, Józef Cybułka, Jan Czachurski – Kapelmistrz, Ryszard Raj, Leonard Chwałowski, Stefan Moszyński, Ignacy Cybułka

Środkowy rząd od lewej:
Czesław Kozak, Stanisław Brzozowski, Józef Płuciennik

Górny rząd od lewej:
Stanisław Ochocki, Stanisław Torzecki, Henryk Trojan, Wiesław Brzozowski

Pomimo panującego w kraju systemu komunistycznego dla mieszkańców było czymś naturalnym aby zawiązywać orkiestrę przy parafii. Początki działalności orkiestry były trudne. Przede wszystkim brakowało funduszy na podstawowe potrzeby oraz rozwój, zachodziły zmiany pośród członków  czynnych zespołu jak również w samym zarządzie. Zmienił się również kapelmistrz orkiestry. Na zdjęciu z 1964 r. orkiestrze przewodniczy Ferdynand Piątkiewicz. Pomimo przeciwności muzykowanie przynosiło orkiestrantom wiele radości i było odskocznią od życia codziennego.

Dolny rząd od lewej:
Stefan Terkalski, Józef Ludwiczak, Piotr Cybułka
Środkowy rząd od lewej:
Ignacy Cybułka, Stefan Moszyński, Ryszard Kaczmarowski, Jerzy Ścigała, Leonard Chwałowski, Ferdynand Piątkiewicz – Kapelmistrz, Stanisław Torzecki, Zenon Chwałowski, Henryk Dziedzic, Czesław Cybułka,
Górny rząd od lewej:
Józef Cybułka, Henryk Trojan, Józef Płuciennik, Stanisław Zalewski, Stanisław Ochocki, Józef Cywiński, Stanisław Krawczyk

Lata 70 – te to dekada w której widać, lokalne zaangażowanie orkiestry zarówno w życie religijne jak i kulturalne. Zespół bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i uświetnia swą grą najważniejsze święta w roku liturgicznym. Towarzyszy tutejszej społeczności podczas miłych i wyjątkowych momentów (grając na ślubach członków zespołu) jak również tych smutnych i nieuniknionych (żegnając parafian podczas pogrzebów).Wyjątkowym wydarzeniem na terenie gminy z udziałem orkiestry była ceremonia oddania do użytku nowo pobudowanej placówki szkolnej,  która stała się integralną częścią tzw. „starej szkoły”.

Dolny rząd od lewej:
Jan Czachurski- Kapelmistrz, Zenon Chwałowski, Józef Cybułka, Jerzy Gajda, Czesław Cybułka

Środkowy rząd od lewej:
Stefan Moszyński, Stanisław Różycki, Jerzy Ścigała, Leonard Chwałowski, Tadeusz Owczarek, nieznany, Wiesław Brzozowski, Wiesław Brzozowski (senior), Jan Ochocki

Górny rząd od lewej:
Józef Ludwiczak, Józef Płuciennik, nieznany, Andrzej Pawlak, Marian Smolarek, Stanisław Torzecki, Marek Smolarek, Jan Ochocki

Na zachowanym archiwalnym zdjęciu widać, że w tym czasie orkiestrze kolejny raz przewodniczy kapelmistrz Jan Czachurski. Na kolejnej fotografii z tego okresu możemy zaobserwować, że muzycy mają na sobie pierwsze mundury – co prawda mundury strażackie – jednak dzięki nim widać jednolicie, dobrze prezentującą się grupę muzyków.

Od lewej:
Stanisław Drzazga, Zenon Chwałowski, Jan Buczek, Tadeusz Owczarek, Zbigniew Buczek, Zdzisław Mularczyk, Kazimierz Bednarek,  Jan Kamieniak, Józef Cybułka, Czesław Cybułka, Jerzy Gajda,  Józef Płuciennik, Stanisław Torzecki, Ryszard Raj, Leonard Chwałowski, Jerzy Ścigała

W latach 1978/79 członkowie orkiestry wyremontowali budynek parafialny na potrzeby działającego i rozwijającego się zespołu. Na tę okoliczność spisano protokół, podpisany przez ówczesnego proboszcza Antoniego Hampla oraz reprezentantów orkiestry, dokumentujący wartość wniesionego czynu społecznego popartego rachunkami oraz godzinami pracy. Od tej chwili budynek parafialny stał się oficjalną siedzibą rusieckiej orkiestry.

Kolejny etap w historii zespołu rozpoczął się wraz z zatrudnieniem nowego kapelmistrza. Tadeusz Ceran był dyrygentem orkiestry w latach 1979-1992. Ukończył konserwatorium muzyczne Heleny Kijeńskiej–Dobkiewiczowej w Łodzi. Z dokumentów wynika, że człowiek bardzo ceniony i wartościowy dla zespołu. Prezesem orkiestry w 1982 r. podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo wyborczego zostaje wybrany Tadeusz Owczarek i pełni tą funkcję przez 5 – letnią kadencję. Orkiestra w tym czasie bierze udział w świętach państwowych na terenie gminy oraz województwa. Zespół wspiera swą obecnością inicjatywy związane z zachodzącymi w kraju przemianami jak np. z tworzeniem lokalnych struktur NSZZ RI „Solidarność” w Ruścu.

Tworzenie lokalnych struktur NSZZ RI Solidarność w Ruścu (1981 r.)

Orkiestra uczestniczy w corocznych gminnych obchodach świąt państwowych: 1 maja, 22 lipca. Dołącza się do organizacji okrągłego jubileuszu 40-lecia PRL. Odpowiada również pozytywnie na zaproszenie wojewódzkich obchodów pierwszomajowych w 1986 r. w Sieradzu. Celebruje wspólnie z miejscowymi kobietami Międzynarodowy Dzień Kobiet przy kawie, słodkościach i dźwiękach muzyki. Organizuje wieczorki karnawałowe tzw. „Opłatki”.  Umila świętowanie podczas dożynek, festynów i turniejów na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bierze czynny udział w najważniejszych świętach kościelnych. Orkiestra pozyskuje pierwsze środki na rozwój z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu. Wsparcia na rozwój lokalnej kultury udziela również Urząd Gminy w Ruścu. Dzięki tej pomocy orkiestra zakupuje komplet nowego umundurowania z emblematami muzycznymi oraz doposażenie instrumentów.

Od dołu, pierwszy rząd od lewej:
Józef Cybułka, Stanisław Torzecki, Tadeusz Ceran – Kapelmistrz, Władysław Troczyński, Ryszard Raj, Henryk Banasiak
Drugi rząd od lewej:
Jerzy Ścigała, Krzysztof Wujak, Kazimierz Bednarek, Józef Buczek, Bogdan Wesołowski, Stanisław Drzazga, nieznany
Trzeci rząd od lewej:
Jacek Skrzydlewski, Krzysztof Buczyniak, Zenon Chwałowski, Zdzisław Mularczyk, Leonard Chwałowski, Jan Buczek
Czwarty rząd od lewej:
Jan Ochocki, Czesław Cybułka, Mieczysław Wesołowski, Jerzy Gajda, Tadeusz Owczarek
Piąty rząd od lewej:Krzysztof Drzazga, Dariusz Glinkowski, Adam Kamieniak, Andrzej Pawlak, Zbigniew Buczek

Funkcje Prezesa orkiestry w 1987 r. obejmuje Jan Buczek, który musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem zespołu. Początek lat 90 – tych to czas przejściowy dla rusieckich muzyków. Po śmierci Kapelmistrza priorytetem stało się znalezienie odpowiedniego kandydata, który stanie na czele zespołu. Próby orkiestry prowadzi w tym czasie kolega z zespołu – Jerzy Gajda. Sytuacja zmienia się w 1994 roku. Następuje wówczas „odmłodzenie” orkiestry a to za sprawą kapelmistrza z Działoszyna – Jana Kosiaka, który tak o sobie pisał w kronice: „…Ten sam Pan [Torzecki] w lutym namówił do prowadzenia orkiestry mnie, świeżo upieczonego emeryta, który w 1965 roku zaczął organizować i prowadził przez 30 lat orkiestrę przy Kombinacie Cementowo – Wapienniczym „Warta” w Działoszynie. A do Działoszyna przyjechałem z Rejowca i Chełma, gdzie prowadziłem orkiestry dęte przy Cementowniach.” Kapelmistrz po objęciu stanowiska nawiązuje kontakt z miejscową Szkołą Podstawową w celu pozyskania dzieci i młodzieży. Dzięki  intensywnej nauce młodzi muzycy szybko zasilają szeregi orkiestry. Orkiestra rozpoczyna również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ruścu oraz angażuje się w inicjatywy przy parafii oraz szkole. Repertuar orkiestry zostaje wzbogacony o nowe utwory koncertowe, marsze pochodowe, żałobne, oraz pieśni kościelne. Do programu koncertowego zostają dopisane utwory z partiami solowym i elementami jazzu – ten rodzaj gry wyróżnia rusieckich muzyków na tle innych zespołów. W tym czasie zarząd orkiestry przy poparciu Zarządu Gminnego Związku OSP w Ruścu podejmuje decyzję o zarejestrowaniu zespołu w strukturach OSP. O powyższym fakcie został powiadomiony Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Sieradzu, gdzie zostaliśmy wpisani do ewidencji orkiestr strażackich działających na terenie województwa sieradzkiego. W związku z powyższym 18.02.1995 r. Walne Zgromadzenie Orkiestry w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy orkiestry na:

Amatorska Orkiestra Dęta
im.
K. Namysłowskiego w Ruścu
przy Zarządzie Gminnym OSP

 

Orkiestra Dęta z Ruśca na czele z kapelmistrzem – Janem Kosiakiem (2005 r.)

Licheń (2005 r.)

W listopadzie 2006 r. Prezesem orkiestry zostaje wybrany Adam Olczak. Natomiast wraz z rozpoczęciem nowego roku  2007 stanowisko kapelmistrza obejmuje Zbigniew Kaczmarek – doświadczony muzyk, wieloletni pracownik oraz tamburmajor Zakładowej Orkiestry Górniczej KWB Bełchatów. Orkiestrze z Ruśca będzie przewodniczył do 2017 r. z dwuletnią przerwą. W pierwszym roku jak i w kolejnych latach pracy nowego kapelmistrza orkiestra odnosi liczne sukcesy i wyróżnienia zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. Warto wymienić kilka z nich: I miejsce Podczas Powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych 2007 r., 2008 r., 2009 r. Pierwsze miejsce podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w Zelowie 2007., 2009 r., Wicemistrzostwo Województwa w  2009 r. w Uniejowie. W jednym z artykułów znajdujących się w kronice możemy wyczytać, że „osiągnięcia zespołu to nie tylko praca muzyków ale także wysiłek doświadczonego kapelmistrza Zbigniewa Kaczmarka – wielokrotnie nagradzanego tytułem „Najlepszego dyrygenta”, który z pasją i uporem przyczynia się do zasług na rzecz orkiestry”.

Uniejów, orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Zbigniewa Kaczmarka (2009 r.)

W latach 2011-2012 orkiestrze przewodniczył Sławomir Bartkiewicz z Pabianic. Orkiestra grała wówczas na najwyższym poziomie w powiecie a potwierdzeniem tego faktu było zajęcie I miejsca podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Bełchatowie oraz I miejsca na VII Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Zelowie. Ciekawym doświadczeniem z tego okresu był Jubileuszowy koncert orkiestry w towarzystwie profesjonalnych muzyków z Łodzi oraz wykonanie utworu „Sway” z zaproszonymi muzykami z Peru. Wartym odnotowania były zorganizowane warsztaty muzyczne poprowadzone przez członków zespołu Blue Cafe dla młodzieży stawiającej pierwsze kroki w orkiestrze. Do nauki młodzieży na instrumentach dętych blaszanych został w tym czasie zatrudniony Łukasz Mizera (2011 – 2017). Naukę gry na instrumentach dętych drewnianych prowadził Remigiusz Walter (2013 – 2017).

Dolny rząd od lewej:
Sławomir Bartkiewicz – Kapelmistrz, Remigiusz Walter, Michał Bistuła, Lidia Glinkowska, Patrycja Ślesińska, Patrycja Moszyńska, Paweł Gajda, Hubert Kozioł
Środkowy rząd od lewej:
Renata Owczarek, Wiktor Wlazłowski, Marcin Michalak, Łukasz Mizera, Jan Buczek, Józef Buczek, Tadeusz Owczarek, Sylwester Banasiak,
Górny rząd od lewej:
Bartłomiej Pacholak, Sebastian Kieruzel, Jerzy Gajda, Leszek Świadek, Tomasz Buczek, Tomasz Troczyński, Daniel Wesołowski, Adam Olczak
 Jubileusz 50 lecie powstania orkiestry. Na zdjęciu członkowie orkiestry z zaproszonymi gośćmi (2012 r.)

Orkiestra propaguje kulturę muzyczną na terenie gminy budząc i rozwijając pasje muzyczne wśród dzieci i młodzieży. Popularyzuje również swój repertuar podczas wielu uroczystości lokalnych: festynów, pikników rodzinnych, dożynek czy też biorąc udział w paradzie ulicami Ruśca podczas obchodów Święta Floriana. Zespół uświetnia swą grą święta kościelne a w 2013 r. w  zarząd organizuje I Festiwal Kolęd i Pastorałek. Honorowy patronat na wydarzeniem objęli Wójt Gminy Rusiec oraz Proboszcz Parafii w Ruścu. W tym czasie dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy członkowie orkiestry rozpoczynają nową, do tej pory nieznaną zespołowi przygodę, zwiedzania kraju podczas trzydniowych wycieczek na zakończenie wakacji.

Od  lewej:
Remigiusz Walter, Zbigniew Kaczmarek – Kapelmistrz, Renata Owczarek, Zbigniew Stanowski, Ada Rogalewicz, Sylwester Banasiak, Magdalena Kałużna, Łukasz Mizera, Tomasz Buczek, Julia Matynia, Jerzy Gajda, Sylwester Kołodziejczyk, Natalia Matynia, Kamila Wesołowska, Marcin Michalak, Milena Ślęzak, Patrycja Moszyńska, Sebastian Kieruzel, Weronika Moszyńska, Tadeusz Owczarek, Nikola Mielczarek, Jan Buczek, Iza Ślusarczyk, Daniel Wesołowski, Adam Olczak, Leszek Świadek
Na dole:
Bartłomiej Pacholak, Józef Buczek

Od 2015 r. funkcję prezesa pełni Renata Owczarek. W latach 2017 – 2021 na czele orkiestry staje Mirosław Grzybowski z Bełchatowa. Obok uczestnictwa orkiestry w corocznych uroczystościach kościelnych, państwowych czy też lokalnych, nie zabrakło reprezentowania gminy podczas powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych. Zespół zdobywa najwyższe osiągnięcia oraz nabywa nowe doświadczenia, prezentując swój dorobek artystyczny z młodziutkimi mażoretkami uczącymi się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu. Innym razem wykonując utwór „Zaufaj Panu już dziś” z rusiecką scholą, wychodząc tym samym naprzeciw wymaganiom organizatorów, którzy w regulaminie odnotowali konieczność wykonania obok repertuaru rozrywkowego jednego utworu religijnego. Nie zabrakło również reprezentowania gminy na szczeblu wojewódzkim występując obok dziewięciu najlepszych orkiestr w województwie.

Na dole:
Bartłomiej Pacholak, Józef Buczek
Dolny rząd:
Mirosław Grzybowski – Kapelmistrz, Natalia Matynia, Julia Matynia, Maja Płuciennik, Magdalena Kałużna, Zbigniew Stanowski, Patrycja Moszyńska, Adrianna Rogalewicz, Natalia Szataniak, Monika Bazan, Izabela Ślusarczyk, Izabela Pluta
Środkowy rząd:
Tadeusz Owczarek, Jan Buczek, Dawid Mikła, Kazimierz Kręcijasz, Renata Owczarek, Weronika Moszyńska, Tomasz Buczek, Kamila Wesołowska, Milena Ślęzak, Katarzyna Buczyniak
Górny rząd:
Sylwester Banasiak, Damian Wrona, Michał Barański, Kacper Jankowski, Patryk Dudek, Sebastian Kieruzel, Tomasz Troczyński, Weronika Mateusiak, Jerzy Gajda

W lata dwudziestych XXI w. orkiestra utrzymuje się przede wszystkim ze środków z budżetu gminy. W ten sposób finansowane jest wynagrodzenie kapelmistrza, instruktora, zakup instrumentów i umundurowania czy też dofinansowanie wycieczek. Zespół może liczyć na pomoc sponsorów oraz darczyńców z terenu gminy Rusiec, którzy chętnie pomagają zespołowi w sposób finansowy czy też fachowym doradztwem w istotnych sprawach. Wsparciem dla orkiestry są również środki pozyskiwane z UE za które doposażono instrumenty oraz umundurowanie.

Członkowie orkiestry podczas Festynu w Ruścu

Po rozmowach z władzami gminy oraz konsultacjach z panią mecenas, zarząd orkiestry podjął decyzję o usprawnieniu funkcjonowania orkiestry. W dniu 20.11.2021 r. podczas zebrania podjęto uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia pod nazwą:

Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego w Ruścu

Przyjęto wówczas status oraz powołano władze zespołu. Celem działania stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój i rozpowszechnianie kultury muzycznej na terenie kraju a w szczególności wśród mieszkańców gminy Rusiec.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *