NASZA HISTORIA – LATA 2000

W listopadzie 2006 r. Prezesem orkiestry zostaje wybrany Adam Olczak. Natomiast wraz z rozpoczęciem nowego roku  2007 stanowisko kapelmistrza obejmuje Zbigniew Kaczmarek – doświadczony muzyk, wieloletni pracownik oraz tamburmajor Zakładowej Orkiestry Górniczej KWB Bełchatów. Orkiestrze z Ruśca będzie przewodniczył do 2017 r. z dwuletnią przerwą. W pierwszym roku jak i w kolejnych latach pracy nowego kapelmistrza orkiestra odnosi liczne sukcesy i wyróżnienia zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. Warto wymienić kilka z nich: I miejsce Podczas Powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych 2007 r., 2008 r., 2009 r. Pierwsze miejsce podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w Zelowie 2007., 2009 r., Wicemistrzostwo Województwa w  2009 r. w Uniejowie. W jednym z artykułów znajdujących się w kronice możemy wyczytać, że „osiągnięcia zespołu to nie tylko praca muzyków ale także wysiłek doświadczonego kapelmistrza Zbigniewa Kaczmarka – wielokrotnie nagradzanego tytułem „Najlepszego dyrygenta”, który z pasją i uporem przyczynia się do zasług na rzecz orkiestry”

Uniejów, orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Zbigniewa Kaczmarka