NASZA HISTORIA – LATA 60-TE

Decyzję o utworzeniu w Ruścu orkiestry dętej podjęli sami mieszkańcy miejscowości, podczas ogólnego zebrania 12 września 1962 roku. Powołano wówczas:

Komitet organizacyjny: Stanisław Torzecki, Czesław Kozak, Ignacy Pluta, Jan Wesołowski, Leon Cywiński

Zarząd orkiestry: Stanisław Torzecki – Prezes, Czesław Kozak – Sekretarz, Stefan Cywiński – Skarbnik, Bolesław Chwastowski – Gospodarz

Komisję rewizyjną: Leon Cywiński, Ignacy Pluta, Henryk Szymański

Zorganizowano zabawę taneczną z której dochód przeznaczono na zakup instrumentów w Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego w Warszawie. Pierwszy kapelmistrz Jan Czachurski powołał skład członków czynnych zespołu i dokonał wręczenia instrumentów. Założono wówczas „Złotą Księgę” w której odnotowano ówczesne wydarzenia. Zarejestrowano zespół przy Zjednoczeniu Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych oraz nadano nazwę:

Amatorski Zespół Muzyczny im. Karola Namysłowskiego w Ruścu

Dolny rząd od lewej: 
Czesław Cybułka, Wiesław Wlazłowski, Józef Ludwiczak, Stefan Terkalski, Edward Wujak
Środkowy rząd od lewej:
Zdzisław Puchowski, Zenon Chwałowski, Lucjan Glinkowski, Józef Cybułka, Jan Czachurski – Kapelmistrz, Ryszard Raj, Leonard Chwałowski, Stefan Moszyński, Ignacy Cybułka
Środkowy rząd od lewej:
Czesław Kozak, Stanisław Brzozowski, Józef Płuciennik
Górny rząd od lewej:
Stanisław Ochocki, Stanisław Torzecki, Henryk Trojan, Wiesław Brzozowski

Pomimo panującego w kraju systemu komunistycznego dla mieszkańców było czymś naturalnym aby zawiązywać orkiestrę przy parafii. Początki działalności orkiestry były trudne. Przede wszystkim brakowało funduszy na podstawowe potrzeby oraz rozwój, zachodziły zmiany pośród członków  czynnych zespołu jak również w samym zarządzie. Zmienił się również kapelmistrz orkiestry. Na zdjęciu z 1964 r. orkiestrze przewodniczy Ferdynand Piątkiewicz. Pomimo przeciwności muzykowanie przynosiło orkiestrantom wiele radości i było odskocznią od życia codziennego.

Dolny rząd od lewej:
Stefan Terkalski, Józef Ludwiczak, Piotr Cybułka
Środkowy rząd od lewej:
Ignacy Cybułka, Stefan Moszyński, Ryszard Kaczmarowski, Jerzy Ścigała, Leonard Chwałowski, Ferdynand Piątkiewicz – Kapelmistrz, Stanisław Torzecki, Zenon Chwałowski, Henryk Dziedzic, Czesław Cybułka, 
Górny rząd od lewej:
Józef Cybułka, Henryk Trojan, Józef Płuciennik, Stanisław Zalewski, Stanisław Ochocki, Józef Cywiński, Stanisław Krawczyk