NASZA HISTORIA – LATA 80-TE

Kolejny etap w historii zespołu rozpoczął się wraz z zatrudnieniem nowego kapelmistrza. Tadeusz Ceran był dyrygentem orkiestry w latach 1979-1992. Ukończył konserwatorium muzyczne Heleny Kijeńskiej–Dobkiewiczowej w Łodzi. Z dokumentów wynika, że człowiek bardzo ceniony i wartościowy dla zespołu. Prezesem orkiestry w 1982 r. podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo wyborczego zostaje wybrany Tadeusz Owczarek i pełni tą funkcję przez 5 – letnią kadencję. Orkiestra w tym czasie bierze udział w świętach państwowych na terenie gminy oraz województwa. Zespół wspiera swą obecnością inicjatywy związane z zachodzącymi w kraju przemianami jak np. z tworzeniem lokalnych struktur NSZZ RI „Solidarność” w Ruścu. 

1981 r. Tworzenie lokalnych struktur NSZZ RI Solidarność w Ruścu

Orkiestra uczestniczy w corocznych gminnych obchodach świąt państwowych: 1 maja, 22 lipca. Dołącza się do organizacji okrągłego jubileuszu 40-lecia PRL. Odpowiada również pozytywnie na zaproszenie wojewódzkich obchodów pierwszomajowych w 1986 r. w Sieradzu. Celebruje wspólnie z miejscowymi kobietami Międzynarodowy Dzień Kobiet przy kawie, słodkościach i dźwiękach muzyki. Organizuje wieczorki karnawałowe tzw. „Opłatki”.  Umila świętowanie podczas dożynek, festynów i turniejów na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bierze czynny udział w najważniejszych świętach kościelnych. Orkiestra pozyskuje pierwsze środki na rozwój z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu. Wsparcia na rozwój lokalnej kultury udziela również Urząd Gminy w Ruścu. Dzięki tej pomocy orkiestra zakupuje komplet nowego umundurowania z emblematami muzycznymi oraz doposażenie instrumentów. 

Od dołu, pierwszy rząd od lewej:
Józef Cybułka, Stanisław Torzecki, Tadeusz Ceran – Kapelmistrz, Władysław Troczyński, Ryszard Raj, Henryk Banasiak
Drugi rząd od lewej:
Jerzy Ścigała, Krzysztof Wujak, Kazimierz Bednarek, Józef Buczek, Bogdan Wesołowski, Stanisław Drzazga, nieznany
Trzeci rząd od lewej:
Jacek Skrzydlewski, Krzysztof Buczyniak, Zenon Chwałowski, Zdzisław Mularczyk, Leonard Chwałowski, Jan Buczek
Czwarty rząd od lewej:
Jan Ochocki, Czesław Cybułka, Mieczysław Wesołowski, Jerzy Gajda, Tadeusz Owczarek
Piąty rząd od lewej:
Krzysztof Drzazga, Dariusz Glinkowski, Adam Kamieniak, Andrzej Pawlak, Zbigniew Buczek