NASZA HISTORIA – LATA 90-TE

Funkcje Prezesa orkiestry w 1987 r. obejmuje Jan Buczek, który musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem zespołu. Początek lat 90 – tych to czas przejściowy dla rusieckich muzyków. Po śmierci Kapelmistrza priorytetem stało się znalezienie odpowiedniego kandydata, który stanie na czele zespołu. Próby orkiestry prowadzi w tym czasie kolega z zespołu – Jerzy Gajda. Sytuacja zmienia się w 1994 roku. Następuje wówczas „odmłodzenie” orkiestry a to za sprawą kapelmistrza z Działoszyna – Jana Kosiaka, który tak o sobie pisał w kronice: „…Ten sam Pan [Torzecki] w lutym namówił do prowadzenia orkiestry mnie, świeżo upieczonego emeryta, który w 1965 roku zaczął organizować i prowadził przez 30 lat orkiestrę przy Kombinacie Cementowo – Wapienniczym „Warta” w Działoszynie. A do Działoszyna przyjechałem z Rejowca i Chełma, gdzie prowadziłem orkiestry dęte przy Cementowniach.” Kapelmistrz po objęciu stanowiska nawiązuje kontakt z miejscową Szkołą Podstawową w celu pozyskania dzieci i młodzieży. Dzięki  intensywnej nauce młodzi muzycy szybko zasilają szeregi orkiestry. Orkiestra rozpoczyna również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ruścu oraz angażuje się w inicjatywy przy parafii oraz szkole. Repertuar orkiestry zostaje wzbogacony o nowe utwory koncertowe, marsze pochodowe, żałobne, oraz pieśni kościelne. Do programu koncertowego zostają dopisane utwory z partiami solowym i elementami jazzu – ten rodzaj gry wyróżnia rusieckich muzyków na tle innych zespołów. W tym czasie zarząd orkiestry przy poparciu Zarządu Gminnego Związku OSP w Ruścu podejmuje decyzję o zarejestrowaniu zespołu w strukturach OSP. O powyższym fakcie został powiadomiony Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Sieradzu, gdzie zostaliśmy wpisani do ewidencji orkiestr strażackich działających na terenie województwa sieradzkiego. W związku z powyższym 18.02.1995 r. Walne Zgromadzenie Orkiestry w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy orkiestry na:

Amatorska Orkiestra Dęta

im. Karola Namysłowskiego

przy Zarządzie Gminnym ZOSP w Ruścu.

2005 r. Orkiestra Dęta z Ruśca na czele z kapelmistrzem – Janem Kosiakiem

2005 r. Licheń