NASZA HISTORIA – obecnie

Po rozmowach z władzami gminy oraz konsultacjach z panią mecenas, zarząd orkiestry podjął decyzję o usprawnieniu funkcjonowania orkiestry. W dniu 20.11.2021 r. podczas zebrania podjęto uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia pod nazwą:

„Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego w Ruścu”.

Przyjęto wówczas status oraz powołano władze zespołu. Celem działania stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój i rozpowszechnianie kultury muzycznej na terenie kraju a w szczególności wśród mieszkańców gminy Rusiec.