NASZA HISTORIA – ostatnie lata

Od 2015 r. funkcję prezesa pełni Renata Owczarek. W latach 2017 – 2021 na czele orkiestry staje Mirosław Grzybowski z Bełchatowa. Obok uczestnictwa orkiestry w corocznych uroczystościach kościelnych, państwowych czy też lokalnych, nie zabrakło reprezentowania gminy podczas powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych. Zespół zdobywa najwyższe osiągnięcia oraz nabywa nowe doświadczenia, prezentując swój dorobek artystyczny z młodziutkimi mażoretkami uczącymi się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu. Innym razem wykonując utwór „Zaufaj Panu już dziś” z rusiecką scholą, wychodząc tym samym naprzeciw wymaganiom organizatorów, którzy w regulaminie odnotowali konieczność wykonania obok repertuaru rozrywkowego jednego utworu religijnego. Nie zabrakło również reprezentowania gminy na szczeblu wojewódzkim występując obok dziewięciu najlepszych orkiestr w województwie.

Na dole:
Bartłomiej Pacholak, Józef Buczek
Dolny rząd:
Mirosław Grzybowski – Kapelmistrz, Natalia Matynia, Julia Matynia, Maja Płuciennik, Magdalena Kałużna, Zbigniew Stanowski, Patrycja Moszyńska, Adrianna Rogalewicz, Natalia Szataniak, Monika Bazan, Izabela Ślusarczyk, Izabela Pluta
Środkowy rząd:
Tadeusz Owczarek, Jan Buczek, Dawid Mikła, Kazimierz Kręcijasz, Renata Owczarek, Weronika Moszyńska, Tomasz Buczek, Kamila Wesołowska, Milena Ślęzak, Katarzyna Buczyniak
Górny rząd:
Sylwester Banasiak, Damian Wrona, Michał Barański, Kacper Jankowski, Patryk Dudek, Sebastian Kieruzel, Tomasz Troczyński, Weronika Mateusiak, Jerzy Gajda

W lata dwudziestych XXI w. orkiestra utrzymuje się przede wszystkim ze środków z budżetu gminy. W ten sposób finansowane jest wynagrodzenie kapelmistrza, instruktora, zakup instrumentów i umundurowania czy też dofinansowanie wycieczek. Zespół może liczyć na pomoc sponsorów oraz darczyńców z terenu gminy Rusiec, którzy chętnie pomagają zespołowi w sposób finansowy czy też fachowym doradztwem w istotnych sprawach. Wsparciem dla orkiestry są również środki pozyskiwane z UE za które doposażono instrumenty oraz umundurowanie.

Członkowie orkiestry podczas Festynu w Ruścu