Nowe instrumenty dla orkiestry

W dniu 28.07.2018r. podczas turnieju sołectw ( I miejsce zdobyło sołectwo Dąbrowa Rusiecka) odbyło się uroczyste przekazanie instrumentów i mundurów dla naszej orkiestry. W ramach zrealizowanego projektu unijnego zakupiliśmy:

 • Flet poprzeczny Yamaha – 1 szt.
 • Klarnet Buffet – 3 szt.
 • Saksofon altowy Yamaha – 1 szt.
 • Trąbka Yamaha- 2 szt.
 • Bęben Sonor – 1 szt.
 • Umundurowanie – 8 szt.
 • Koszulki i czapki z haftem – 60 szt.
 • Teczki na nuty

Udział w tym projekcie to dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie oraz wsparcie w jego realizacji. Przynależność do orkiestry to prawdziwa przyjemność ale również obowiązki i praca w dążeniu do celu. Naszym celem jest godne reprezentowanie naszej gminy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Bardzo dziękujemy osobom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu:

 • Wójtowi Gminy Rusiec – Panu Dariuszowi Woźniakowi
 • Dyrektor LGD w Osjakowie- Pani Agacie Nowak
 • Sekretarz Gminy Rusiec – Pani Ewie Cybułce
 • Prezesowi OSP w Ruścu – Michałowi Wlazłowskiemu