Nowy skład zarządu

W dniu 10.09.2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym został wybrany nowy skład zarządu orkiestry.

Zarząd orkiestry:

  • Prezes – Renata Owczarek
  • Wiceprezes – Sylwester Banasiak
  • Skarbnik – Sebastian Kieruzel
  • Gospodarz – Tomasz Buczek
  • Sekretarz – Weronika Moszyńska
  • Członek zarządu – Daniel Wesołowski
  • Członek zarządu- Tomasz Troczyński

Komisja rewizyjna:

  • Przewodnicząca – Iza Ślusarczyk
  • Członek komisji – Natalia Matynia
  • Członek komisji – Patrycja Moszyńska