Nowy skład zarządu

W marcu br. w naszej orkiestrze odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym został wybrany nowy zarząd orkiestry:

Prezes – Renata Owczarek
Wiceprezes – Jerzy Gajda
Skarbnik – Daniel Wesołowski
Gospodarz – Tomasz Buczek
Sekretarz – Bartłomiej Pacholak
Członek zarządu – Tomasz Troczyński

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Sylwester Kołodziejczyk
Członek komisji – Patrycja Moszyńska
Członek komisji – Leszczek Świadek