OBCHODY JUBILEUSZU Z OKAZJI 60-LECIA POWSTANIA AMATORSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W RUŚCU

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji orkiestry o godz. 11:30 na sumie odpustowej. Mszę odprawili zaproszeni kapłani: proboszcz z parafii Pożdżenice – ks. Leszek Czuba, pochodzący z naszej parafii ks. dr Marek Pluta, oraz miejscowy wikariusz ks. Dariusz Rembecki. Tuż po Eucharystii życzenia członkom orkiestry złożył chór parafialny. Dużym zaskoczeniem była kolejna niespodzianka, tym razem przygotowana w pełnej konspiracji przez proboszcza ks. Jana Furgałę. Wychodząc z kościoła rusieccy muzycy usłyszeli „Sto lat” w wykonaniu orkiestry dętej OSP Szczerców. Następnie pod batutą kapelmistrza ze Szczercowa – Tomasza Kozubowicza wykonaliśmy wspólnie dwa
utwory przez licznie zgromadzoną publicznością. Druga część uroczystości odbyła się na terenie GOSiR w Ruścu, gdzie orkiestra w towarzystwie gminnych jednostek OSP udała się spod strażnicy. Tam podziwiać można było galerię zdjęć orkiestry przygotowaną specjalnie na tę okoliczność przez wieloletniego muzyka rusieckiej orkiestry – Tadeusza Owczarka. Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości jubileuszowych był odegrany Hymn Polski. Kolejno jak tradycja każe było wręczanie podziękowań, listów gratulacyjnych i odznaczeń. Nie zabrakło również życzeń i prezentów od władz gminy, GOKu oraz straży. Podsumowaniem
uroczystości był koncert orkiestry pod batutą Kazimierza Kościołka.

Podziękowania od członków zespołu trafiły na ręce:

Pana Damiana Szczytowskiego – wójta gminy Rusiec
Księdza Proboszcza Jana Furgały – proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu
Pana Wiesława Moszyńskiego – prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ruścu
Pani Moniki Małkowskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu
Pana Bogdana Stolarczyka – Radnego Powiatu Bełchatowskiego
Pana Józefa Szczepanika – Radnego Gminy Rusiec oraz wieloletniego Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ruścu
Pani Anety Grabarz – Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ruścu
Pana Mariusza Kamieniaka – Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Woli Wiązowej
Pana Leona Cywińskiego – ostatniego z żyjących współzałożyciela współzałożycielowi orkiestry
Pani Jolanty Kieruzel – opiekunki rusieckiej scholi
Pani mecenas Jolanty Szczepańskiej-Fiuk

Listy gratulacyjne kolejno otrzymali:

Pan Kazimierz Kościołek – kapelmistrz
Pan Kamil Kołatek – instruktor
Pan Jan Buczek
Pan Tadeusz Owczarek
Pan Józef Buczek
Pan Henryk Banasiak
Pan Władysław Troczyński
Pan Mieczysław Wesołowski
Pan Jerzy Ścigała
Pan Jacek Skrzydlewski
Weronika Mateusiak
Kacper Stępczyński
Piotr Banasiak
Michał Dobrowolski
Maja Płuciennik
Maja Płuciennik
Franciszek Tkaczyński
Ksawery Kaźmierczak
Aleksandra Płóciennik

Odznakę „za wysługę lat” przyznaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w
Ruścu uchwałą numer 3/2022 z dnia 26.04.2022 r. otrzymali:

 1. Józef Buczek – 55 lat
 2. Tadeusz Owczarek – 50 lat
 3. Jan Buczek – 50 lat
 4. Sylwester Banasiak – 35 lat
 5. Tomasz Troczyński – 30 lat
 6. Daniel Wesołowski – 30 lat
 7. Renata Owczarek – 30 lat
 8. Adam Olczak – 25 lat
 9. Tomasz Buczek – 20 lat
 10. Sebastian Kieruzel – 20 lat
 11. Bartłomiej Pacholak – 20 lat
 12. Lidia Glinkowska – 20 lat
 13. Ada Rogalewicz – 10 lat
 14. Patrycja Moszyńska – 10 lat
 15. Milena Ślęzak – 10 lat
 16. Izabela Ślusarczyk – 10 lat
 17. Weronika Moszyńska – 10 lat
 18. Natalia Matynia – 10 lat