Uroczysty różaniec z udziałem ks. Kardynała Konrada Krajewskiego

W dniu 20 października modliliśmy się w naszym rusieckim kościele z ks. Kardynałem. Wspólna modlitwa różańcowa to dla nas ogromne przeżycie oraz wyróżnienie. Po nabożeństwie był czas na chwile wspomnień oraz pamiątkowe zdjęcia. (Ks. Konrad był wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu w latach 1988-1989.)

Więcej zdjęć na stronie parafii:
http://parafiarusiec.pl/index.php/galeria/category/39-kardynal-konrad-krajewski