Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Amatorskiej Orkiestry Dętej im. K. Namysłowskiego w Ruścu

25.01.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Orkiestry. Skład zarządu, który został wybrany jednogłośnie, przedstawia się następującą:

Prezes – Adam Olczak

Wiceprezes – Renata Owczarek

Skarbnik – Gabriel Jurczyk

Gospodarz – Tomasz Buczek

Sekretarz – Daniel Wesołowski

Członek zarządu – Tomasz Troczyński

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – Tadeusz Owczarek

Członek komisji- Jerzy Gajda

Członek komisji – Bartłomiej Pacholak