Wycieczka do Ziemi Kieleckiej

18.09.2021r. uczestniczyliśmy w wyjeździe, którego organizatorem był Powiat
Bełchatowski. W programie wycieczki było kolejno zwiedzanie z przewodnikiem: ruin
Zamku Królewskiego (Chęciny), skansenu – Muzeum Wsi Kieleckiej (Tokarnia), Jaskini Raj,
rezerwatu Kadzielnia – punkty widokowe (Kielce).

Bardzo serdecznie dziękujemy Radnemu Powiatowemu – Bogdanowi Stolarczykowi za
umożliwienie uczestnictwa w wycieczce, dzięki której mieliśmy możliwość poznania
pięknego zakątka Polski, jakim jest Ziemia Kielecka.