XI powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych „Łask – 2010”

13 czerwca uczestniczyliśmy w przeglądzie orkiestr dętych powiatu łaskiego „ŁASK – 2010”. W przeglądzie uczestniczyły orkiestry:

  1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy GOKiS w Buczku
  2. Orkiestra Dęta OSP w Kwiatkowicach
  3. Orkiestra Dęta ŁDK w Łasku
  4. Orkiestra Dęta OSP w Poddębicach
  5. Orkiestra Dęta OSP w Pajęcznie
  6. Orkiestra Dęta przy ZG OSP w Ruścu
  7. Orkiestra Dęta „DRUH” OSP w Sędziejowicach

Po uroczystym przemarszu ulicami Łasku orkiestry kolejno zaprezentowały swój repertuar na scenie, a następnie jury uroczyście wręczyło puchary i dyplomy wszystkim zespołom.