Zdjęcia z VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Za objęcie honorowym patronatem VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Jurka Gajdy dziękujemy wójtowi gminy Rusiec – Damianowi Szczytowskiemu oraz proboszczowi parafii w Ruścu – ks. Janowi Furgale.

Organizacja festiwalu jest oparta na współpracy z wieloma osobami. Dziękujemy:

  • Pani Dyrektor GOK-u w Ruścu – Monice Małkowskiej, oraz p. Wiesiowi Brzozowskiemu za udostępnienie i podłączenie nagłośnienia,
  • Kamilowi Ludwiczakowi – za obsługę rzutnika na którym wyświetlany był repertuar wraz z wykonawcami,
  • Malwinie Owczarek – za sesję zdjęciową z wydarzenia,
  • Darkowi i Rafałowi Olczak – za nagranie festiwalu.

Dziękujemy zespołom, oraz solistom którzy wzięli udział w festiwalu:

  • Miejskiej Orkiestrze Dętej Bełchatów Grocholice, której przewodniczyła pani kapelmistrz Kasia Jurczyk – Zawada,
  • Księdzu kanonikowi Zbyszkowi Zgodzie. Warto dodać, że zarówno słowa jak i muzyka do utworów wykonywanych przez ks. dziekana były napisane przez samego wykonawcę.
  • Chórowi Parafialnemu z Ruśca, na czele z organistą Kazimierzem Kościołkiem,
  • Zespołowi wokalnemu, przygotowanemu na występy przez p. Jolę Kieruzel i p. Wiesia Brzozowskiego,
  • Solistkom: Marysi Koch, Weronice Mateusiak, oraz Zuzi Kamieniak,
  • Orkiestrze Dętej im. K. Namysłowskiego z Ruśca którą dyrygował Kościołek Kazimierz

Za obecność na festiwalu dziękujemy: radnym rady gminy w Ruścu, radnym powiatowym, sołtysom, prezesom straży, dyrektorom, przedsiębiorcom a przede wszystkim mieszkańcom gminy Rusiec oraz przybyłym gościom.

Do zobaczenia w przyszłym roku!