ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

14.04.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego w Ruścu.

Pierwszym punktem spotkania było nadanie honorowego członkostwa pani mecenas Jolancie Szczepańskiej – Fiuk. 

Następnie zostały przedstawione:

  • sprawozdanie z działalności Zarządu,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2023 r.